پارلمان انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات شورای اسلامی

پارلمان: انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری پنجمین دوره انتخابات نامزدهای انتخاباتی انتخابات شورای شهر

گت بلاگز بازار خودرو تولید وانت کم کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت از ۷۶۰۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۷۸۷ دستگاه رسید.

تولید وانت کم کردن یافت

تولید وانت کم کردن یافت

عبارات مهم : انواع

مرداد ماه امسال تولید انواع وانت به طور میانگین ۱۰.۷ درصد کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت از ۷۶۰۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۷۸۷ دستگاه رسید.

تولید وانت کم کردن یافت

مرداد ماه امسال تولید انواع وانت در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین کاهشی بوده و از ۲۲۶۰ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۸۸۵ دستگاه کم کردن یافت.

تولید این محصول در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب کشور عزیزمان ایران ماشین نیز کم کردن یافته و از ۴۵۰۴ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۴۲۰۷ دستگاه رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت از ۷۶۰۲ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۶۷۸۷ دستگاه رسید.

تولید انواع وانت در گروه بهمن ولی علی رغم کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا صعودی بوده و از ۸۳۸ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۹۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | ایران | ماشین | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz